Begrebet Cura

Navnet, "Cura" er latin og betyder omsorg og dækker over tre forskellige aspekter heraf:

For det første at holde af eller at værdsætte. For det andet at bekymre sig om eller at være optaget af. Og for det tredje at drage omsorg for eller at hjælpe i praktisk forstand.

Begrebet "Cura" er således svært at oversætte til dansk. Det går lidt nemmere på engelsk, hvor ordet "to care" dækker nogle af de samme aspekter og iøvrigt er afledt af det latinske ord: På engelsk kan man sige "I do care", d.v.s. jeg er optaget af dette eller hint, fordi det betyder noget for mig. Man kan også sige "I take care", d.v.s. jeg drager omsorg for dette eller hint på en konkret og praktisk måde. Det gamle danske ord "at kere sig" dækker over det samme og kommer også af det latinske "Cura".

Det personalistiske menneskesyn og verdensbillede starter med en anerkendelse af det værendes værdi: Det enkelte menneskes uendelige værdi og naturens værdi for sig selv. Ud af denne anerkendelse udspringer en etik, der fordrer omsorg for alle mennesker og for naturen. At noget har værdi og er betydningsfuld kræver, at der drages omsorg for dette. Hvordan sikrer vi det enkelte menneske et værdigt liv? Og hvordan respekterer vi naturens værdi? 

Disse er spørgsmål, som driver ideologien - fordi tanken om værdighed kræver engagement og aldrig accepterer ligegyldighed. Sagt på engelsk: "We do care" og "we take care". Alt dette er indeholdt i ordet "Cura".

 

reflects viagra online viagra Radiation Therapy in Metastasis to the Brain. Radiation is the primary treatment when cancer has spread to the brain, unless the cancer is small enough to be treated surgically. When radiation is used, a technique called stereotactic radiosurgery may deliver powerful, highly targeted radiation to specific areas in the brain. The procedure takes about 30 minutes to one hour and patients typically go home the same day. Between April and December 1721, 5,889 Bostonians had smallpox, and 844 died of it. October was the worst month, with 411 deaths. Smallpox is a very old disease, with evidence for its presence going back centuries. In Europe and the United States, bouts of smallpox were considered to be almost inevitable, and the disease was greatly feared. Epidemics could kill 30% of those infected and cause permanent disfiguration in the rest. In some populations, the impact was even more severe: After being introduced by 16th-century Europeans, smallpox is said to have killed most of the indigenous population of North America. Prevalence and risk factors for stendra online transmission of infection among children in household contact with adults having pulmonary tuberculosis. Vidal R, Miravitlles M, Cayla JA et al. Increased risk of tuberculosis transmission in families with microepidemics. Loudon R, Spohn S. Cough frequency and infectivity in patients with pulmonary tuberculosis. Pugliatti M, Sotgiu S, Solinas G, Castiglia P, Pirastru M, Murgia B, et al. Multiple sclerosis epidemiology in Sardinia: evidence for a true increasing risk. Pugliatti M, Riise T, Sotgiu M, Sotgiu S, Satta W, Mannu L, et al. Increasing incidence of multiple sclerosis in the province of Sassari. Osteofluorosis studied in Finland. Studies on osteoporosis III. Effect of estrogens and fluoride. Fluoride ion effect on interfacial bonding and mechanical properties of bone..