Denne matrix ilustrerer Curas arbejdsfelt og dermed udgangspunkt. Politiske partier arbejder for at ændre lovgivningen gennem realpolitik. De fleste partier baseres på en idéologi og kan høres på deres argumenter. Andre organisationer arbejder også ud fra et idéologisk udgangspunkt. For eksempel bør enhver politiker udfra sit idéologiske udgangspunkt og tankesæt, kunne forklare og beskrive, hvad "det gode samfund" er ellers bliver realpolitikken hurtig uden retning og idealer.

Som John H. Hallowell skriver "bag ethvert politisk system findes en dominerende opfattelse af menneskets natur og meningen med menneskets eksistens".

Dette er Curas formål, at inspirere til at reflektere over de grundlæggende antalelser i samfundet. Til de grundlægende antalelser hører synet på mennesket og kan være både bevidst og ubevidst.

Curas grundlæggende antalelser kan sammenfattes i Naturretten og Personalisme.