Jeg støtter Cura


"Cura giver mig en fornuftig ramme at forstå mennesker og verden ud fra"

Bjarke Friis, Bestyrelsesmedlem

Visionen for Cura

Cura ønsker, at være et forum for dialog og debat om, hvad det gode samfund indeholder, en kilde til inspiration til handling for dets gennemførelse, og et bidrag til at forbedre den politiske kultur.

Udgangspunktet for Cura er drømmen om et bedre samfund, med plads til forskellighed, personlig integritet i et demokratisk medborgerskab. Gennem politik skabes rammerne og forudsætningerne for det gode samfund, derfor ønsker vi gennem en idépolitisk debat, at oplyse og inspirere samfundsudviklingen.

Cura tager udgangspunkt i det givne samfund og ønsker at bevæge det i retning af et mere pluralistisk, demokratisk og frisindet samfund, hvor den enkeltes frihed, den menneskelige udfoldelse og de primære fællesskabers suverænitet respekteres og fremmes.

Centralt i denne ideologi er begreber som: Naturret, personalisme, broderskabstanken, mennesketsværdihed, forvalterskabstanken, subsidiaritet og sfæresuverænitet.