Det relationelle menneske

Det relationelle menneske. Personalisme i perspektiv af Karen Lumholt og Jonas Norgaard Mortensen (red.) udkommer d. 29. april 2015. 

Et nyt samfundsparadigme
Personalismen, som er udtryk for det relationelle menneske- og samfundssyn, kan reflekteres og praktiseres inden for en række forskellige videns- og virkefelter i samfundet - frivilligt arbejde, undervisning, ledelse, arkitektur, design, boformer, ældrepleje, terapi, borgerinddragelse, demokratisk deltagelse, udvikling og konfliktløsning. 

Læs mere på personalisme.dk.
På personalisme.dk kan du læse bogens indledning og første kapitel som pdf.

Du kan købe Det relationelle menneske. Personalisme i perspektiv på forlaget Boedal / Vindelstis hjemmeside

Citater fra bogen

"Alle menneskers liv skabes af relationer til andre. Den moderne velfærdsstat har ikke haft meget øje for dette. Tværtimod er mennesket blevet set som individ frem for som et menneske-i-relation-til-verden."
                      Elsebeth Gerner Nielsen, rektor, Designskolen Kolding
 
"Personalismens menneskesyn har perspektiver, som kan lede os på vej tilbage til forståelsen af de grundlæggende forhold, til forståelsen af det relationelle menneske."
                      Peter Kemp, dr. theol. og phil., professor emeritus