Det personlige samfund

Det personlige samfund. Personalisme i praksis af Karen Lumholt og Jonas Norgaard Mortensen (red.) er på gaden 29. januar 2015. 

Et nyt samfundsparadigme
Personalismen, som er udtryk for det relationelle menneske- og samfundssyn, kan reflekteres og praktiseres inden for en række forskellige videns- og virkefelter i samfundet - frivilligt arbejde, undervisning, ledelse, arkitektur, design, boformer, ældrepleje, terapi, borgerinddragelse, demokratisk deltagelse, udvikling og konfliktløsning. I antologien giver Cura ordet til eksperter, fagfolk og dygtige praktikere, der belyser hvordan relationer, værdighed og menneskers engagement igen kan komme i centrum i vores velfærdssamfund. Hvordan samfundet kan blive personligt. Læs mere på personalisme.dk.

Det personlige samfund. Personalisme i praksis følges op af en tredje antologi, Det relationelle menneske. Personalisme i perspektiv, som udkommer den 29. april 2015. 

Køb bogen
Du kan købe Det personlige samfund. Personalisme i praksis på forlaget Boedal / Vindelstis hjemmeside. Få en smagsprøve - læs bogens indledning og første kapitel som pdf her.  

Fra bogen:
”Inden for videnskaberne taler man om begrebet explanation gap, som betyder, at man har en idé, en hypotese, en fornemmelse for ”noget”, men man mangler ordene, begreberne og nervebanerne til at begribe det. Personalisme er for mig et ord, der forsøger at fange tidens explanation gap. Det er som håndtaget på en kuffert… giver man sig tid til at åbne kufferten, er indholdet jo fantastisk.: Vi er forbundne. Du er relation. Du er engagement. Du er værdighed.”


Anne Skare Nielsen, fremtidsforsker, Future Navigator og RykVerden